Hodnocení publikačních aktivit ÚEM AV ČR za rok 2023

PublikaceVýzkum Datum vydání 10. 01. 2024 Délka čtení Čtení na 1 minutu

V roce 2023 jsme publikovali celkem 87 odborných studií s celkovým IF 512,5. V rámci hodnocení publikačních aktivit našich oddělení, kde je rozhodujícím kritériem vysoký podíl autorů ÚEM AV ČR, se na prvních 3 místech umístilo:

  1. Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie
  2. Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky
  3. Oddělení regenerace nervové tkáně

Publikačně nejaktivnějším oddělením pak bylo stejně jako v roce 2022 Oddělení molekulární biologie nádorů s celkovým počtem 19 publikací.