Ústavní seminář ÚEM AV ČR 10/2023 - ZRUŠENO

Lsp1 je za stresu schopný částečně převzít funkci Pil1 a sestavit eisosomy

Přednáší: Ing. Petra Veselá / Oddělení funkčního uspořádání biomembrán

Zrušeno z důvodu nemoci lektora. O náhradním termínu Vás budeme brzy informovat. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Anotace: Eisosomy jsou velké hemitubulární struktury, které se nacházejí pod žlábkovými mikrodoménami plazmatické membrány buněk různých organismů a účastní se buněčné stresové odpovědi. U kvasinky Saccharomyces cerevisiae jsou eisosomy organizovány BAR-doménami obsahujícími Pil1 a Lsp1 proteiny. Zatímco za normálních laboratorních podmínek vede delece PIL1 genu k neschopnosti buněk sestavit eisosomy, delece LSP1 nemá žádný zjevný fenotyp. Naše výsledky ukázaly, že za stresových podmínek Lsp1 přebírá funkci Pil1 a je schopný vytvořit eisosomy i při absenci Pil1.