Ústavní seminář ÚEM AV ČR 04/2023

Použití droplet digital PCR pro stanovení mutací v genu KRAS v plazmě u pacientů s vyšším rizikem nádorů slinivky břišní

Přednáší: Mgr. Klára Červená / Oddělení molekulární biologie nádorů

Anotace: Karcinom slinivky břišní (PanCa) má nejnižší míru přežití (pětileté přežití nepřesahuje 10 %). Pro zlepšení prognózy PanCa je nutné vyvinout nové nástroje, které by umožnily časnější diagnostiku nádoru. V poslední době se pozornost zaměřuje na tekutou biopsii, která může poskytovat lepší informace o heterogenitě nádoru. Cílem naší studie je zjistit, zda pomocí droplet digital PCR je možné detekovat mutace v genu KRAS v plazmatické DNA pacientů charakterizovaných vyšším rizikem vzniku nádorů slinivky břišní (tj. upacienti s diabetes mellitus II a chronickou pankreatitidou).

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.