Ústavní seminář ÚEM AV ČR 06/2023

Vývoj in vitro modelu kosti

Přednáší: Mgr. Radmila Žižková / Oddělení tkáňového inženýrství

Anotace: Testování kostních náhrad probíhá nejprve na buněčných monokulturách, následně na zvířecích modelech a v konečné fázi výzkumu na lidech. V současné době je snaha omezovat testování na zvířatech na minimum, proto je třeba vyvíjet in vitro modely tkání, které budou co nejvíce napodobovat živou tkáň. V našem případě se jedná o vývoj modelu kosti, který je tvořen osteoklasty degradujícími starou tkáň a osteoblasty tvořícími novou tkáň.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 1. 6. 2023 od 14:00 hod. v Bordó seminární místnosti ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.