Ústavní seminář ÚEM AV ČR 03/2023

Problematika expozice v reálném čase na rozhraní vzduch-kapalina: emise z motorů a okolní vzduch

Přednáší: Mgr. Tereza Červená / Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky

Anotace: Toxicita emisí z dopravy se obvykle testuje in vitro pomocí modelových buněčných linií, které vystavujeme organickým látkám (EOM) extrahovaným ze spalin. Cílem našich projektů je zaměřit se na realističtější podmínky expozice, jako je rozhraní vzduch-kapalina (ALI) a fyzikální interakce pevných částic a plynných znečišťujících látek s buňkami. V roce 2019 jsme ve spolupráci s ČVUT a ČZU patentovali expoziční systém pracující na rozhraní vzduch-kapalina pro přímou expozici. Od té doby byl použit ve 4 měřících kampaních a do budoucna plánujeme jeho využití také v probíhajících výzkumných projektech a dalších kampaních. Přímá expozice v reálném čase zahrnuje proporcionální odběr vzorků výfukového/okolního vzduchu, ředící tunel výfukových plynů a úpravu vzorku pro stabilizaci teploty, vlhkosti a obsahu CO2. Zpravidla používáme lidské plicní buněčné linie, lidské primární buňky (čichové buňky) pěstované na rozhraní vzduch-kapalina a 3D model plicní tkáně MucilAirTM (Epithelix Sàrl, Ženeva).

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. 3. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.