Ústavní seminář ÚEM AV ČR 01/2023

Epigenetické změny u rekreačních běžců

Přednáší: RNDr. Michal Šíma, Ph.D. / Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie

Anotace: Znečištění ovzduší má nepříznivý vliv na lidské zdraví, naopak fyzická aktivita zlepšuje respirační a kardiovaskulární systém a podporuje imunitu. Náš výzkumný projekt kombinuje oba tyto přístupy. V rámci projektu HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) jsme studovali expresi mikroRNA u rekreačních běžců a “neběžců” ze dvou lokalit s různou mírou znečištění ovzduší. Celkově jsme provedli analýzu hladiny mikroRNA z krve 393 dobrovolníků. V rámci semináře Vám představíme výsledky naší dlouhodobé studie.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.