Přednáška zahraničního hosta ÚEM AV ČR - Prof. Jens Pahnke

Funkce ABC transportéru v hematoencefalické bariéře u neurodegenerativních a neurozánětlivých onemocnění – od základního výzkumu k léčbě

Přednáší: Prof. Jens Pahnke, M.D., Ph.D., E.F.N. (otevře se v novém okně) / University of Oslo, Faculty of Medicine / Oslo University Hospital, Department of Pathology, Norway

Seminář se uskuteční v pondělí 20. 11. 2023 od 14:30 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Anotace:

Současné poznatky o neurodegenerativních onemocněních se zaměřují na ukládání toxických peptidů ve formě větších agregátů v mozku postižených jedinců. Pacienti se sporadickými neurodegenerativními onemocněními však tyto peptidy nadměrně neexprimují. Spíše je u nich ztíženo odstraňování těchto fyziologicky produkovaných peptidů, např. Aβ a α-synukleinu. Hematoencefalická bariéra zde hraje významnou roli v aktivním a účinném odstraňování metabolitů a ve vyplavování toxických peptidů z mozku do krevního oběhu.

Zde byly námi a dalšími autory objeveny ABC transportéry, které hrají zásadní roli v homeostáze prostředí v mozku. V roce 2011 jsme popsali nový ABC transportér (ABCC1), který zvyšuje množství Aβ v mozku u knock-outovaných zvířat 12-14krát. Od té doby jsme mohli ukázat, že aktivace ABC transportérů může být použita jako diagnostický nástroj a nová možnost léčby u starších lidí s Alzheimerovou chorobou a dalšími neurodegenerativními onemocněními, jako je např. Huntingtonova choroba.

1 Pahnke, J. et al. Free Neuropathol 2, 33, (2021) (otevře se v novém okně)
2 Pahnke, J. et al. Neurobiol Dis 72 Pt A, 54-60, (2014) (otevře se v novém okně)
3 Pahnke, J. et al. Curr Alzheimer Res 5, 396-405, (2008) (otevře se v novém okně)

Těšíme se na Vaši účast.