Přednáška zahraničního hosta ÚEM AV ČR – Cyril Hanus

The dendrite’s sweet spot: Atypical glycosylation of the neuronal surface and impact on synaptic receptor trafficking, structure and function

Přednáší: Cyril Hanus, Ph.D. (otevře se v novém okně) / The Institute of Psychiatry and Neuroscience of Paris (otevře se v novém okně)

Seminář se uskuteční v pondělí 30. 04. 2024 od 10:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Anotace:

Neurotransmiterové receptory a synaptické adhezivní molekuly jsou stejně jako 75 % membránových proteinů doslova pokryty kovalentně vázanými cukry, N-glykany. Navzdory obecnému povědomí o tom, že N-glykany mohou mít významný vliv na strukturu a funkci proteinů a že se mění u řady mozkových patologií, víme o N-glykosylaci v mozku překvapivě málo. Naše práce ukazuje, že podstatná část povrchových neuronálních proteinů, zejména glutamátových AMPA receptorů, je lokálně syntetizována v dendritech a k dosažení povrchu neuronů využívá nekonvenčních cest nezávislých na Golgiho aparátu. Při tomto lokálním zpracování dochází k modifikaci N-glykosylace proteinů, a tím k regulaci chemického složení a funkce receptorů, čímž se odhaluje dosud neznámý mechanismus, který řídí senzitivní vlastnosti a plasticitu neuronální membrány.

Těšíme se na Vaši účast.