Seminář Komise pro životní prostředí AV ČR

Předseda Komise pro životní prostředí AV ČR Jan Topinka si Vás dovoluje pozvat na odborný pracovní seminář „Problematika emisí spalovacích motorů„.

Pondělí 9.10. 2023, 13:30–16:30 hod. / sál 206, II. patro / Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Otázka vlivu automobilových emisí na kvalitu ovzduší je řadu let celosvětově v popředí zájmu odborníků, politiků i laické veřejnosti. V současné době se v Evropské unii diskutuje zavedení normy Euro 7, která je velmi přísná a dosahuje až samé hranice technických možností dalšího snižování motorových emisí. Jaké mohou být její přínosy či nedostatky?

Seminář nabízí jedinečnou příležitost k diskusi odborníků z různých oblastí, kterých se problematika vlivu motorových emisí na čistotu ovzduší a na lidské zdraví týká. Pozvaní přednášející z oblasti výzkumu, státní správy i legislativy budou diskutovat různé aspekty navrhované normy a jejích dopadů.