Obhajoba disertace RNDr. Lenky Maletínské, CSc. (ÚOCHB AV ČR)

Odborné akceOstatní Datum vydání 02. 01. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás tímto srdečně pozvali na obhajobu disertace RNDr. Lenky Maletínské, CSc. (otevře se v novém okně) (ÚOCHB AV ČR), která se koná v úterý 10. ledna 2023 od 13:00 hodin v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR.

Na základě úspěšné obhajoby podá předseda komise návrh na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ (lat. doctor scientiarum – DSc.) akademickému Grémiu. O udělení titulu rozhoduje Vědecká rada AV ČR.

Vědecký titul DSc. byl zřízen usnesením XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. 12. 2002 a „vyjadřuje zvláště vysokou vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost“.

Více informací najdete na webu AV ČR (otevře se v novém okně).