Výzkumný projekt

Pokročilý vývoj léčiv na Alzheimerovu nemoc

Logo Norských grantů
Logo Technologické agentury České republiky

Informace

Název projektu: Pokročilý vývoj léčiv na Alzheimerovu nemoc
Poskytovatel: Norské fondy, TA ČR – TA ČR KAPPA
Název výzvy: Rozvoj znalostí a výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi subjekty z ČR a partnery z Norska, Lichtenštejnska a Islandu – První veřejná soutěž
Registrační číslo projektu: TO01000078
Způsobilé výdaje projektu: 35 212 148,- Kč
z toho 85 % z Norských fondů: 29 930 325 Kč
z toho 15 % TA ČR: 5 281 823 Kč
Období realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 4. 2024
Hlavní řešitel za ÚEM: Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Kontaktní osoba za ÚEM: Ing. Zuzana Kodymová, Ing. Leona Marková
Žadatel/příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové – doc. PharmDr. Ondřej Soukup Ph.D.
Partner: University of Oslo – Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Jens Pahnke E.F.N.,
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.,
Bioinova, s.r.o. – MUDr. Peter Bauer Ph.D.


Cílem projektu je vývoj sloučenin pro léčbu Alzheimerovy choroby (AD). Projekt bude zahrnovat přístupy personalizované medicíny během vývojového procesu tak, aby nové sloučeniny byly testovány na modelu disease-in-a-dish (DiD) odvozeného z pacientských vzorků.

Projekt „Pokročilý vývoj léčiv na Alzheimerovu nemoc“ je financován s podporou Norských fondů a Technologické agentury ČR v programu KAPPA.