IEM HAPPY

Textový přepis videorozhovoru.

Mgr. Kristýna Kárová, Ph.D.

Oddělení regenerace nervové tkáně

Kristýna Kárová: Ahoj, jsem Kristýna Kárová a pracuji jako postdoc na Oddělení regenerace nervové tkáně. Už od mala jsem měla velký zájem o přírodu, zjišťovat, jak všechno funguje. Rodiče mě v tom velmi podporovali a kupovali mi encyklopedie, kupovali mi mikroskop. Pamatuji si, že jsem se koukala na své vlasy, nebo že jsem se koukala na svojí krev. Dokonce mně táta koupil teleskop a pozorovali jsme spolu na střeše měsíc, takže tenhle zájem jsem vždy měla takový široký a vždy bylo jasné, že se vydám tímhle směrem.

Otázka: Proč sis vybrala právě ÚEM AV ČR?

Kristýna Kárová: Na ÚEMu jsem začala pracovat v rámci svého Ph.D. studia, potom co jsem vystudovala obor imunologie. Chtěla jsem se následně věnovat neurovědám a také mě zajímaly kmenové buňky. Proto jsem si vybrala téma, které nabízela moje vedoucí Pavla Jendelová, a tak jsem se začala věnovat míše a jejímu poranění, a také technologii kmenových buněk.

Otázka: Co obnáší práce vědce?

Kristýna Kárová: Ze své zkušenosti vím, že práce vědce je velmi rozmanitá a komplexní. Zahrnuje velké množství samostudia a motivace k tomu, učit se novým technikám, vybudovat si své portfolio metod tak, aby je člověk mohl efektivně využívat k zodpovídání si otázek v rámci projektů, na kterých pracuje.

Nezbytnou součástí práce vědce je komunikace s lidmi z týmu, s lidmi z oddělení, nejen s jinými vědci, ale i s laboranty a se studenty, tak abychom společně dosahovali dobrých výsledků, aby nás ta práce také bavila.

Otázka: Co považuješ za svůj největší úspěch?

Kristýna Kárová: Za úspěch považuji naše současné výsledky v projektu genové terapie v míšním poranění, na kterém spolupracujeme i s kolegy z Cambridge. I díky těmto výsledkům se nám podařilo získat další finanční prostředky k tomu, abychom v projektu nejen mohli pokračovat, ale abychom mohli realizovat i projekty navazující.

Otázka: Jsi laureátkou Prémie Otto Wichterleho 2023. Co pro tebe toto ocenění znamená?

Kristýna Kárová: Z ocenění mám skutečně velikou radost a velmi si ho vážím. Není to ale jen můj osobní úspěch, ale je to úspěch celého oddělení a celého týmu, který na projektu pracoval, a já bych jim i touto cestou chtěla velmi poděkovat.

Otázka: Na čem právě pracuješ?

Kristýna Kárová: Dále bych se chtěla věnovat našim projektům regenerace nervové tkáně, kde používáme PI3 kinázu delta v kombinacích třeba s chondroitinázou ABC, anebo v kombinaci s aktivovaným integrinem, který se ukázal být jako velmi efektivní v rekonstrukci senzorické dráhy.

Dalším projektem je projekt, kdy se chceme podívat na transkripční změny, ke kterým dochází po léčbě PI3 kinázou v kortikálních neuronech, a které jsou podkladem právě pozorované regenerace.

Otázka: Co ráda děláš ve volném čase?

Kristýna Kárová: Svůj volný čas velmi ráda trávím se svou rodinou, anebo s přáteli. Ráda chodím do přírody, ráda svůj čas trávím na horách a také strašně ráda cestuji, takže když je možnost a mohu někam vyjet, tak to velmi ráda udělám.