Vědci ÚEM AV ČR uspořádali třetí ročník minisympozia Biocev Regeneration III.

Odborné akceSympozium Datum vydání 08. 12. 2023 Délka čtení Čtení na 3 minuty

Ve dnech 23. a 24. listopadu pořádali naši kolegové z detašovaného pracoviště v centru Biocev minisympozium a workshop pro mladé vědce BIOCEV Regenerace III.

Tato akce se v centru BIOCEV (otevře se v novém okně) konala již potřetí a jako obvykle vzbudila velký zájem ze strany výzkumných pracovníků z univerzitních a akademických pracovišť.

Hlavními organizátory této akce byly doktorandky Oddělení regenerace nervové tkáně, jmenovitě Jarmila Havelková, Kristýna Šintáková a Eliška Vavřinová, které se postaraly o perfektní organizaci a bezproblémový průběh minisympozia.

Program akce byl zaměřen na různé aspekty 3D kultur, regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství, výzkumu organoidů ale i rakoviny. Jednotlivé sekce moderovali organizátoři společně se zkušenýmimi lektory Olenou Rohulskou, Natalií Romanyuk a Yuriy Petrenkem.

Akce nabídla skvělé přednášky za účasti českých i zahraničních hostů:

  • Oleg Lunov (Fyzikální ústav AV ČR, Praha)
  • Lukáš Valihrach (Biotechnologický ústav AV ČR, BIOCEV, Vestec)
  • Daniel Jirák (Klinika diagnostické a intervenční radiologie, IKEM, Praha)
  • Jiří Sedmík (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno)
  • Natalia Rozwadowska (The Institute of Human Genetics of the PAS, Poznaň, Polsko)
  • Tomasz Kolanowski (The Institute of Human Genetics of the PAS, Poznaň, Polsko)

V přátelském formátu studenti-studentům měli účastníci sympozia možnost sdílet výsledky svých výzkumů i zkušeností.  Součástí sekce mladých vědců byly 3 přednášky a 13 krátkých prezentací vybraných výsledků posterové sekce, v rámci které účastníci vybrali tři nejlepší postery, které obdržely ocenění a věcné ceny:

  • 1. místo:  Soňa Kadáková (Masarykova univerzita, Brno) / Revealing Alzheimer’s disease development mechanisms via iPSC-derived cerebral organoids
  • 2. místo: Šimon Pražák (Fyziologický ústav AV ČR, Brno) / Reinforced composite 3D collagen hydrogel as a model for the purposes of vascular tissue reconstruction
  • 3. místo: Katarína Čimborová (Masarykova univerzita, Brno) / Decellularization of lung to yield three-dimensional scaffold for pulmonary tissue engineering

Celkem se akce zúčastnilo vice než 50 účastníků, akce byla navíc přenášena online pro účastníky z Německa, Maďarska, Norska, Ukrajiny a Polska.

Druhý den sympozia byl organizován pouze pro aktivní účastníky a obsahoval dva workshopy. V první části se o své poznatky podělil Jiří Růžička ze společnosti I&I Praha, který představil přehled strategií komercializace výsledků výzkumu do praxe.

Ve druhé části workshopu se o své poznatky z oblasti výzkumu 3D kultur podělil náš neurovědec Yurij Petrenko. Kromě prezentací nabídl workshop také praktické ukázky zapouzdření buněk, návrhů bioreaktorů a další.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům za jejich účast a skvělé příspěvky a těšíme se na viděnou na dalších akcích v novém roce.