V časopise Journal of Neuroinflammation vyšla nová spoluautorská publikace Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky

Publikace Datum vydání 12. 01. 2024 Délka čtení Čtení na 2 minuty

Koncem roku vyšla v prestižním časopise Journal of Neuroinflammation (IF 9,3) mezinárodní studie s názvem „Human-derived air–liquid interface cultures decipher Alzheimer’s disease–SARS-CoV-2 crosstalk in the olfactory mucosa“ (otevře se v novém okně)“, na které se podílel tým autorů z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky ve spolupráci se zahraničními kolegy z University of Eastern Finland, Kuopio University Hospital a University of Helsinki. Mezi autory ÚEM AV ČR patří Jan Topinka, Táňa Závodná a Zdeněk Krejčík.

V rámci zmíněné studie vědci zkoumali vztah mezi Alzheimerovou chorobou (AD) a infekcí SARS-CoV-2 pomocí in vitro modelu čichové sliznice. Ten byl vytvořen z kultivovaných buněk čichové sliznice, které byly odebrány zdravým jedincům a pacientům s AD. Výsledky ukázaly, že obě skupiny jsou stejně náchylné k infekci SARS-CoV-2. Analýza hodnotící aktivitu genů u buněk obou skupin infikovaných v laboratorních podmínkách virem SARS-CoV-2 však poukázala na zvýšený oxidační stres, potlačení zánětu, oslabení imunitních reakcí a změny v genech souvisejících s čichem u buněk odvozených od osob s AD. Tato zjištění naznačují, že lidé s AD mohou čelit závažnějším následkům nákazy SARS-CoV-2 z důvodu méně efektivních procesů potlačujících virovou infekci.

Kompletní studii najdete na webu Springer Link (otevře se v novém okně).