ÚEM AV ČR je součástí nového evropského projektu PAREMPI

Projekty Datum vydání 16. 02. 2023 Délka čtení Čtení na 2 minuty

„Parempi“ znamená ve finštině „lepší“ a stejně tak se jmenuje i nový evropský projekt, který si klade za cíl přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména ovzduší, a tím i zdraví populace.

V rámci tříletého projektu „Particle Emission Prevention and Impact: from real-world emissions of traffic to secondary PM of urban air“ budou mezinárodní týmy vědců z 8 partnerských institucí (ze 6 evropských zemí) podrobně zkoumat jednotlivé složky emisí z automobilové, letecké a lodní dopravy a jejich vliv na lidské zdraví. Mezi zmíněné instituce patří také ÚEM AV ČR, který reprezentuje Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky a Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie.

Hlavním cílem projektu je přinést nové vědecké důkazy, poznatky a doporučení a vyvíjet moderní digitální nástroje v oblasti výzkumu a ochrany životního prostředí. Výsledky výzkumu by tak měly přispět k čistším, bezpečnějším a efektivnějším dopravním systémům v Evropě.

Projekt PAREMPI (otevře se v novém okně) byl oficiálně zahájen 1. ledna 2023. Začátkem února proběhlo úvodní setkání zástupců konsorcia (tzv. Kick-off Meeting), v rámci kterého byly představeny a projednány hlavní aktivity, které budou realizovány v období následujících 3 let.

Kromě ÚEM AV ČR jsou dalšími členy konsorcia:

  • VTT Technical Research Centre of Finland
  • Tampere University
  • Finnish Meteorological Institute
  • BOSMAL Automotive Research and Development Institute
  • Lund University
  • ONERA – The French Aerospace Lab
  • Magellan Circle – European Affairs Consultancy