Smuteční oznámení o úmrtí Jana Koláře

OstatníSmuteční oznámení Datum vydání 15. 02. 2023 Délka čtení Čtení na 1 minutu

S lítostí Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý spolupracovník Jan Kolář, který v ÚEM AV ČR působil jako technicko-administrativní pracovník na Oddělení neurofyziologie sluchu.

Věnujte, prosím, společně s námi tichou vzpomínku jeho památce. 

S úctou kolektiv zaměstnanců ÚEM AV ČR