Projekt ÚEM AV ČR je mezi vybranými projekty Grantové agentury ČR

Ostatní Datum vydání 31. 07. 2023 Délka čtení Čtení na 2 minuty

Emise ze spalovacích motorů, ať už benzínových nebo dieselových, mají prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví, včetně zvýšeného rizika vzniku nádorových onemocnění. V souvislosti se snahami o zlepšení kvality ovzduší jsou vyvíjeny nové motory generující menší množství toxických látek a jsou též využívána alternativní paliva (např. na bázi směsí benzínu s etanolem). I když z hlediska množství produkovaných škodlivin jsou nové technologie bezesporu krokem vpřed, otázka dopadu emisí z moderních motorů na lidské zdraví není dosud uspokojivě objasněna. Roli hraje například i fakt, že moderní motory s přímým vstřikováním paliva produkují velké množství částic malých velikostí, které mohou potenciálně lidské zdraví poškozovat, experimentální důkazy však nejsou k dispozici.

Právě na tuto tematiku se s podporou Grantové agentury ČR (GAČR) zaměřil projekt vědců z ÚEM AV ČR a ČVUT. V rámci zmíněného projektu se tým Pavla Rössnera zaměřil na výzkum mechanismů toxicity emisí z benzinových motorů v 3D tkáňových kulturách a v modelové bronchiální epiteliální buněčné linii.

GAČR tak na svých webových stránkách (otevře se v novém okně) zmiňuje v pořadí již druhý projekt ÚEM AV ČR, který získal vynikající hodnocení předsednictva a expertních orgánů GAČR. Jedná se tak o nejvyšší ocenění projektů, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu. V prvním případě se jednalo o projekt Nataliye Romanyuk, zaměřený na roli mikroRNA v poranění nervové soustavy. Více informací se dočtete na webu GAČR (otevře se v novém okně).