Rekonstrukce míšní senzorické dráhy pomocí integrínového konceptu regenerace axonů