Polymerní léčiva cílící na kmenové buňky glioblastomu a jejich metabolismus