Genomická stabilita v savčích oocytech a somatických buňkách