Galektin-pozitivní exozomy glioblastomu: nove biomarkery a cíle pro glykonanoterapeutika