Přehled nových publikací ÚEM AV ČR v prestižních vědeckých časopisech

Publikace Datum vydání 27. 10. 2023 Délka čtení Čtení na 2 minuty

V nedávné době vyšlo v prestižních vědeckých časopisech hned několik vysoce ceněných publikací, na kterých se podílel tým autorů z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky. Jedná se o studie:

Autory těchto studií jsou Jan Topinka, Táňa Závodná, Zdeněk Krejčík a další.

Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky se zabývá mechanismy toxických účinků vyráběných nanočástic i jemných a ultrajemných částic vznikajících při spalovacích procesech. Velká pozornost je věnována interakcím částic a jejich komponent s biomolekulami v lidských buněčných liniích.

Aktuálně oddělení řeší otázku úlohy ultrajemných částic v ovzduší v etiologii neurodegenerativních onemocnění. Používané metody zahrnují testy cytotoxicity, detekci reaktivních forem kyslíku a oxidačního poškození DNA, proteinů a lipidů (ELISA), stanovení genotoxicity (kometový test, adukty DNA) a klastogenních účinků (mikrojádrový test, cytogenetická analýza metodou FISH), stejně jako analýzy exprese proteinů (western blotting) and metody detekce aktivity reparace DNA (NER a NHEJ). Mechanismy biologických účinků částic a jejich extraktů jsou dále podrobněji studovány toxikogenomickými metodami (microarray, sekvenování nové generace) a pomocí RT-PCR. Většina uvedených testů je též k dispozici externím uživatelům z výzkumných zařízení, univerzit, průmyslu a akademické sféry prostřednictvím výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

Více informací naleznete na stránkách oddělení.