Hodnotící zpráva 2015–2019

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně zaměřených pracovišť Akademie věd České republiky věd za období 2015–2019