Kristýna Károva získala prestižní ocenění: Prémii Otto Wichterleho

Ocenění Datum vydání 21. 06. 2023 Délka čtení Čtení na 2 minuty

Čtyřiadvacet výrazných mladých vědeckých talentů letos získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2023. Mezi letošními laureáry je i naše neurovědkyně Kristýna Kárová z Oddělení regenerace nervové tkáně.

Kristýna vystudovala obor imunologie na Přírodovědecké fakultě UK, doktorské studium dokončila na 2. lékařské fakultě UK. Své znalosti se rozhodla uplatnit v oboru neurověd v ÚEM AV ČR, kde působí od roku 2012.

V počátcích své vědecké kariéry se věnovala výzkumu kmenových buněk a patogenezi zánětlivé odpovědi po poranění mozku a míchy. Nyní se zabývá zejména genovou terapií ve stimulaci regenerace axonů po míšním poranění. Její výsledky jsou natolik povzbudivé, že zaujaly Mezinárodní nadaci pro výzkum paraplegie se sídlem ve Švýcarsku, která ji podpořila štědrým grantem.

Již od počátku svých studií spolupracuje s řadou prestižních zahraničních institucí, např. New York Medical College, University of Cambridge nebo King´s College London. Je spoluautorkou mnoha vysoce ceněných publikací a pravidelně přednáší na mezinárodních vědeckých symposiích. V rámci ÚEM AV ČR vede vlastní výzkumný tým a podílí se také na pregraduální a postgraduální výuce studentů.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pražské Vile Lanna, ceny laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Kristýno, srdečně blahopřejeme k tomuto mimořádnému a zcela zaslouženému úspěchu. Jsme na Vás hrdí!

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s radami pracovišť.