Ústavní seminář ÚEM AV ČR 12/2023

Datum vydání 08. 09. 2023

Senzorineurální ztráta sluchu u myší s odstraněnými proteiny KCTD12 asociovanými s receptory GABAB

Přednáší: Mgr. Adolf Melichar / Oddělení neurofyziologie sluchu

Anotace: k dispozici 11/2023

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.