Ústavní seminář ÚEM AV ČR 11/2023

Jednobuněčná analýza genové exprese vyvíjející se kraniofaciální oblasti

Přednáší: Erika Hudáčová, M.Sc. / Oddělení vývojové biologie

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Anotace: U obratlovců se lebka skládá z různých kostěných prvků odvozených z buněk lebečního nervového hřebene (BKNL). BKNL jsou zodpovědné za tvorbu lebeční klenby, čelních a nosních kostí, horní a dolní čelisti, jazylky, zevního ucha a středního ucha. Morfogeneze kraniofaciální oblasti zahrnuje několik procesů: od epiteliálně-mezenchymálního přechodu a mezenchymální kondenzace až po enchondrální nebo desmogenní osifikaci. Molekulární a genetické cesty, které regulují vzorování a růst kraniofaciální chrupavky během embryogeneze, však zůstávají nedostatečně prozkoumány.

V našem výzkumu používáme myší model Wnt1-Cre2, Meis2 conditional knock-out (cKO). V důsledku nesprávných molekulárních mechanismů řídících mezenchymální kondenzaci pozorujeme u Meis2 cKO kraniofaciální abnormality připomínající závažné lidské patologie. Pomocí sekvenování jednobuněčné RNA se dále snažíme popsat regulační síť genů Meis2, která je důležitá pro tvorbu mezenchymálních kondenzací. Pomocí wild-type a Meis2 cKO v embryonálních stadiích E12,5 a E13,5 jsme identifikovali několik typů mezenchymálních buněk. Popsali jsme také specifické geny pro určení typu buněk a jejich umístění ve vyvíjející se kraniofaciální oblasti. Rozdíly zjištěné při analýze jednotlivých buněk korelují s fenotypem přítomným u myší Meis2 cKO. Analýza transkriptomu u Meis2 cKO ukazuje zvýšenou expresi genů spojených s osifikací, mezibuněčnou adhezí a kontaktem buněk s extracelulárním prostorem. Identifikace dosud neznámých faktorů, které řídí růst a tvar lebečních kostí, může potenciálně přispět ke zmírnění nebo prevenci lidských kraniofaciálních vad.

Těšíme se na Vaši účast.