Ústavní seminář ÚEM AV ČR (náhradní termín za 10/2023)

Lsp1 je za stresu schopný částečně převzít funkci Pil1 a sestavit eisosomy

Přednáší: Ing. Petra Veselá, Ph.D. / Oddělení funkčního uspořádání biomembrán

Anotace: Eisosomy jsou velké hemitubulární struktury, které se nacházejí pod žlábkovými mikrodoménami plazmatické membrány buněk různých organismů a účastní se buněčné stresové odpovědi. U kvasinky Saccharomyces cerevisiae jsou eisosomy organizovány BAR-doménami obsahujícími Pil1 a Lsp1 proteiny. Zatímco za normálních laboratorních podmínek vede delece PIL1 genu k neschopnosti buněk sestavit eisosomy, delece LSP1 nemá žádný zjevný fenotyp. Naše výsledky ukázaly, že za stresových podmínek Lsp1 přebírá funkci Pil1 a je schopný vytvořit eisosomy i při absenci Pil1.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 18. 1. 2024 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.