Ústavní seminář ÚEM AV ČR 02/2023

3D buněčné kultury astrocytů

Přednáší: Mgr. Zuzana Heřmanová / Oddělení buněčné neurofyziologie

Anotace: Tradiční 2D buněčné kultury se ve výzkumu používají již delší dobu. Dostatečně však nenapodobují fyziologické a patologické podmínky. K překonání omezení 2D buněčných kultur a současně ke snížení počtu laboratorních zvířat používaných ve výzkumu, se v posledních letech široce rozvíjí 3D buněčné kultury. Na semináři budou shrnuty zkušenosti s 3D kultivačními systémy zralých astrocytů, které byly získány během stáže v Institute for Research and Innovation in Health v Portu v rámci projektu „Mezinárodní mobilita pracovníků ÚEM“.

Mutace TDP43 v kontextu ALS

Přednáší: Mgr. Tereza Filipi / Oddělení buněčné neurofyziologie

Anotace: Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je závažné neurodegenerativní onemocnění, jehož příčina zatím není ve většině případů objasněna. Klinické příznaky onemocnění se mohou značně lišit, ale jedním společným jmenovatelem naprosté většiny případů ALS jsou inkluze proteinu TDP-43, který se nachází v buněčné cytoplazmě. TDP-43 je konzervovaný protein vázající RNA, zodpovědný za sestřih v nervovém systému, jehož mutace vedou k narušení vlastní autoregulace. Narušená rovnováha byla spojena s patologickými změnami, přesné mechanismy však dosud nebyly popsány. V rámci semináře budou prezentovány zkušenosti z mezinárodní výzkumné stáže na King´s College London – Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute, a dále budou diskutovány současné poznatky a získaná výzkumná data.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Přijďte si poslechnout nově získané zkušenosti Terezy a Zuzky z jejich mezinárodní vědecké stáže v Institute for Research and Innovation in Health v Portu a na King’s College London – Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute v Londýně.

Těšíme se na Vaši účast.