Ústavní seminář ÚEM AV ČR 01/2024

Zlepšení hojení kostních defektů pomocí nových přístupů regenerativní medicíny

Přednáší: Mgr. Eva Šebová / Oddělení tkáňového inženýrství

Anotace: Blokový kopolymer PLA a PCL v kombinaci s nanočásticemi hydroxyapatitu je slibným materiálem pro kostní tkáňové inženýrství. Očekáváme vysokou schopnost bezproblémové interakce s kostními buňkami a podporu růstu kosti, což je jádrem našeho výzkumu. Zkoumáním nanovláken připravených elektrostatickým zvlákňováním chceme odhalit potenciál kopolymeru s hydroxyapatitem v nových strategiích hojení kostí, což nabízí slibné možnosti pro účinnější a efektivnější terapie regenerace kostí.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 4. 1. 2024 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.