Týden Akademie věd ČR

Popularizace vědy Datum vydání 10. 07. 2023

Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který plynule navazuje na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Akci koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

Den otevřených dveří ÚEM AV ČR

Poznejte svět špičkového biomedicínského výzkumu

Co je regenerativní medicína? Jaké jsou možnosti přesnější diagnostiky a léčby onkologických pacientů? Jak pomáhají nanotechnologie při vývoji umělých náhrad a jaký dopad může mít znečištěné ovzduší na lidské zdraví? To vše a mnohem víc se dozvíte v rámci Dne otevřených dveří ÚEM AV ČR. Tak neváhejte a přijďte si popovídat s našimi vědci, vyzkoušet si základní laboratorní techniky a poznat svět základního biomedicínského výzkumu v praxi.

Těšíme se na Vás!Oficiální web