μLectures: Základy digitálního obrazu

μLectures je měsíční cyklus seminářů, jehož cílem je prohloubit znalosti o fungování mikroskopie. Cyklus je tvořen 30-minutovými přednáškami, z nichž se každá zabývá jiným tématem z oblasti mikroskopie. Cílem je poskytnout posluchačům širší přehled o dostupných možnostech a metodách a usnadnit tak identifikaci ideálních podmínek pro experimenty a umožnit lépe řešit potenciální problémy. 

Anotace

Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s grafikou a digitálními obrazy. Účastníci se seznámí s klíčovými pojmy a technikami. Dozvíte se například, jakým způsobem je informace v digitálním obrazu uchovávána, nebo co je to bitová hloubka. Pochopení těchto principů je důležité pro správné zpracování mikroskopických dat.

Seminář se uskuteční v hybridní formě v středu 12.6. 2024 od 13:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Připojit se online (otevře se v novém okně).

Registrace

Není vyžadována, ale budeme rádi, pokud nám dáte vědět (osobně nebo na email iva.svecova@iem.cas.cz).

Přednášející

Jan Setnička