Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

oppk-praha-eu-01

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU Investujeme do Vaší budoucnosti

 

Název projektu:  Systém k měření genotoxicity nanočástic
Název projektu anglicky:  The System for Measuring Genotoxicity of Nanoparticles
Registrační číslo projektu:  CZ.2.16/3.1.00/24507

Datum zahájení projektu:  1. února 2015
Datum ukončení projektu:  30. června 2015
Období udržitelnosti do:  30. června 2020

Cílem projektu je pořízení a provozování Systému k měření genotoxicity nanočástic. Systém představuje sestavu složenou z kvalitního mikroskopu, počítače a softwaru umožňujícího automatickou analýzu genetického poškození, zejména zlomů DNA metodou kometového testu. Výše uvedené moderní přístrojové vybavení bude mít pozitivní dopad jak na stávající i na budoucí plánované výzkumné projekty. Technologie výrazně zrychlí a zpřesní výzkumnou činnost, eliminuje lidský chybový faktor, snižuje osobní náklady v provozu a vytváří prostor pro výzkumy nové generace v nanotoxikologii.
Smyslem realizace projektu je přispět k poznání v oblasti vlivu stále více produkovaných potenciálně toxických nanočástic v ovzduší na kvalitu lidské genetické informace, která posléze působí na nemocnost populace.
Projekt je investiční povahy, nevytváří příjmy a nezakládá veřejnou podporu.

Aktuální informace:
Během fáze realizace projektu bylo pořízeno přístrojové vybavení skládající se z mikroskopu a PC vybaveného unikátním vyhodnocovacím softwarem pro obrazovou analýzu. V průběhu tohoto prvního MO došlo zpočátku k proškolení pracovníků, kteří na přístrojovém vybavení pracují. Provádí se dále průběžná školení novým uživatelům technologie, většinou PhD studentům, kteří se k výzkumným úkolům prováděným na této technologii postupně připojují.

Výzkumné úkoly řídí vedení Oddělení genetické ekotoxikologie a nanotoxikologie, zejména Ing. J. Topinka. Byly naplánovány výzkumné úkoly pro období 2–3 let. Výzkumná činnost je prováděna na národních a mezinárodních výzkumných projektech. V uplynulém roce na zařízení též intenzívně pracovala stážistka z Brazílie, dr. Fernanda Franco (University of Goias), která hodnotila genotoxitu vybraných nanomateriálů. Zařízení se počátkem roku 2016 stalo součástí velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz (viz aktualizovaná Cestovní mapa vekých infrastruktur MŠMT), takže měření genotoxicity nanočástic bude nabízeno bezplatně širší vědecké komunitě.

Rychlé automatické hodnocení genotoxicity nanočástic s použitím pořízeného přístrojového systému umožňuje rychlou produkci kvalitních výsledků, které jsou ve špičkových laboratořích v současnosti shromažďovány pro projekty počítačového modelování toxicity nanočástic. Přístrojové vybavení umožňuje hodnotit genotoxicitu vyráběných i nechtěně produkovaných nanočástic. Zejména se tak děje pomocí tzv. kometového testu, který hodnotí poškození genetického materiálu formou kvantifikace zlomů molekuly DNA. Tyto zlomy v DNA mohou souviset s řadou onemocnění, včetně zvýšeného rizika nádorového onemocnění.

 

Kontakt:
Ing. Jan Topinka, CSc.
jtopinka@biomed.cas.cz
tel.: 241062675

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230