Výzkumný projekt

Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

Logo Evropské unie, Financováno Evropskou unií, NextGenerationEU, logo Národního plánu obnovy a logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace

Název projektu: Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)
Poskytovatel: MŠMT – NPO, EXCELES
Registrační číslo projektu: LX22NPO5102
Způsobilé výdaje projektu: 15 808 000,- Kč
Období realizace projektu: 1. 6. 2022 – 15. 12. 2025
Příjemce dotace: Univerzita Karlova, ÚEM je spoluřešitelem
Spoluřešitel za ÚEM: MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
Kontaktní osoba za ÚEM: Ing. Leona Marková
Webové stránky: www.nuvr.cz


Cílem projektu NÚVR je vytvoření celorepublikové sítě spolupracujících pracovišť provádějících špičkový výzkum v oblasti onkologie, která bude mít podobu tzv. „Národního ústavu“. Důvodem vzniku této autority je ten, že výzkum v oblasti onkologie není v současné době nijak koordinován a je roztříštěn na jednotlivých institucích.

Ustanovení Národního ústavu pro výzkum rakoviny bude znamenat propojení špičkové vědecké expertízy, terciárního vzdělávání a relevantních medicínsko/zdravotnických informačních zdrojů. Tematická komplementarita jednotlivých pracovišť v rámci Národního ústavu pro výzkum rakoviny umožní komplexnost přístupu nezbytnou pro moderní onkologický výzkum, koncentraci na prioritní oblasti lékařského vzdělávání a výzkumu České republiky.

Tým ÚEM se podílí na vývoji nových biomarkerů rizika onemocnění, jeho prognózy a léčebné predikce (i v konceptu Liquid Biopsy).