Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚEM AV ČR, v.v.i. je majitelem či spolumajitelem národních i zahraničních patentů a užitných vzorů.
Podrobné informace k patentům/UV jsou zveřejněny v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví a v databázi aplikovatelných výsledků výzkumu AV ČR.

V případě zájmu o další informace k patentům, možnostem licencování se obracejte na Oddělení projektové podpory a technologického transferu.
Tel.: 296 443 633
E-mail:  zuzana.kodymova@iem.cas.cz

značka spisu     číslo dokumentu název
PUV 2022-39776 36370 Prostředek pro aplikaci na kůži s antioxidačními účinky
PUV 2022-39775 36369 Prostředek pro aplikaci na kůži s antimikrobiálními účinky
PUV 2022-39909 36430 Zařízení a souprava pro přípravu terapeutického přípravku na bázi nosiče osetého buňkami
PUV 2022-39945 36190 Model plicní tkáně pro toxikologické testování
a sada pro jeho přípravu
PUV 2022-39944 36206 Model jaterní tkáně pro toxikologické testování
a sada pro jeho přípravu
PUV 2022-39937 36189 Model střevní tkáně pro toxikologické
testování a sada pro jeho přípravu
PUV 2022-39862 36187 Model kožní tkáně pro toxikologické testování
a sada pro jeho přípravu
PUV 2021-39491 35913 Inkubátor buněk
PV 2021-35 309262 Duálně účinné deriváty takrinu a jejich použití
PV 2021-34 309225 7-Fenoxytakrin a jeho použití
PUV 2020-38373 34826 Přípravek s obsahem bioapatitu a demineralizované kostní tkáně pro augmentaci kostních defektů
PUV 2019-36654 33331 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro využití v potravinářském průmyslu a bioaplikacích
PUV 2019-36581 33468 Toxikologický inkubátor pro expozici buněčných kultur aerosolu
PUV 2019-35874 32666 Lyofilizovaný přípravek k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění
PV 2019-561 308427 Toxikologický inkubátor pro expozici buněčných kultur aerosolu
PUV 2018-35280 32813 Léčebné zařízení pro aplikaci terapeuticky působící atmosféry při léčení onemocnění očí
PV 2018-381 307891 Způsob a zařízení k detekci koncentrace částic, zvláště nanočástic
PUV 2018-35244 32083 Audiometr pro měřicí aparaturu pro komplexní vyšetření sluchu a měřicí aparatura pro komplexní vyšetření sluchu obsahující tento audiometr
PUV 2018-35218 32414 Zařízení k detekci koncentrace částic, zvláště nanočástic
PUV 2018-34759 31773 Přípravek k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění oka a oční kapky adjustované ve vialkách
PUV 2017-33974 31034 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu při využití v medicínských bioaplikacích
PUV 2017-33889 31206 Prostředek pro uchování lidských nebo zvířecích buněk při velmi nízkých teplotách
PV 2017-396 309446 Prostředek pro kryoprezervaci lidských nebo zvířecích buněk
PV 2017-293 308052 Polysubstituované pyrimidiny jako inhibitory tvorby prostaglandinu E2, způsob výroby a použití
PV 2017-84 307851 Léčebný přípravek k prevenci a léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění
PUV 2016-33101 30270 Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk
PUV 2016-33078 30612 3D kompozitní gely pro řízenou diferenciaci buněk v podmínkách in vitro
PUV 2016-32937 30239 Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení zánětlivých onemocnění, posttraumatických reakcí a degenerativních onemocnění
PUV 2016-32290 30686 Variabilní kit pro kultivaci buněčných struktur v kultivačních destičkách
PV 2016-644 307325 Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení posttraumatických zánětlivých reakcí a způsob jeho výroby
PV 2016-284 306800 Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk
PUV 2015-31845 29236 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu ve tvaru různých objemových útvarů
PUV 2015-31600 29159 Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace
PUV 2015-30685 28419 Kompozitní chirurgická síť s nanovlákennou vrstvou
PV 2015-698 306217 Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace a způsob výroby sendvičové   struktury pro tento zdroj
PUV 2014-30345 27679 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro deaktivaci bakterií
PV 2013-1079 307053 3 D kolagenové porézní kompozitní nosiče pro akcelerovanou regeneraci kostí
PV 2013-543 304814 Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230