Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností, hospodařením a nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k vybraným právním úkonům. Schází se nejméně dvakrát ročně.

Dozorčí rada ÚEM AV ČR:

 

předsedkyně:
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
druhé pětileté funkční období od 23. července 2018 do 22. července 2023

místopředsedkyně:
MUDr. Ludmila Vodičková, CSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.)
druhé pětileté funkční období od 1. srpna 2021 do 31. července 2026

členové:
Ing. Jan Škoda
(Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
pětileté funkční období od 1. května 2022 do 30. dubna 2027

Ing. Jiří Janata, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
druhé pětileté funkční období od 1. května 2022 do 30. dubna 2027

JUDr. Vladimíra Bláhová (advokátka)
druhé pětileté funkční období od 1. května 2022 do 30. dubna 2027

prof. Jiří Chýla, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
druhé pětileté funkční období od 8. června 2021 do 7. června 2026

 

Tajemník:  Ing. Jan Prokšík
e-mail: jan.proksik@iem.cas.cz

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230