Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Oddělení projektové podpory a technologického transferu (OPPTT) 

Hlavní náplní činnosti oddělení je odborná a administrativní podpora realizace projektů ze strukturálních a investičních fondů EU, národních a zahraničních bilaterálních i multilaterálních programů v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a dále vedení agendy technologického transferu a komercialiazce, zejména evidence a administrace tuzemských i zahraničních patentů, užitných vzorů a dalších chráněných práv.    

  • Zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a v období udržitelnosti projektů
  • Zajišťuje administrativní činnosti v období realizace a udržitelnosti projektů
  • Plní roli centra technologického transferu ústavu (CTT)
  • Vede agendu přihlašování a udržování patentů a užitných vzorů a přehled licenčních smluv
  • Zastupuje ÚEM ve vybraných asociacích a klastrech, např. CzechBio, Transfera, EATRIS_CZ a dal.
  • Plní roli LEAR (Legal entity authorised representative) ÚEM v programech výzkumu Evropské komise Horizon Europe, H2020 a dalších

Vedoucí:

Ing. Jan Prokšík
e-mail:  jan.proksik@iem.cas.cz
tel.: +420 241 063 633
mob.: +420 724 336 590

Zástupce vedoucího oddělení:

Ing. Zuzana Kodymová
e-mail: zuzana.kodymova@iem.cas.cz
tel.: +420 241 063 633
mob. +420 727 903 355

Pracovníci:

Ing. Jan Prokšík (HR Award, JPND, GAMA, HAIE, TT, vedení oddělení)
Ing. Zuzana Kodymová (patenty a užitné vzory, TT, BIOCEV, NPU I a II, HR Award, NEURORECON)
Ing. Petra Nejezchlebová (NEURORECON, HR Award, OP VVV Mobility, NPO Exceles)
Ing. Jan Tomanec (HAIE, NEURORECON, LEAR pro projekty EU H2020 / Horizon Europe a další spravované na portálu EK)
Mgr. Gabriela Hlaváčová (AZV, GAČR)
Dr. George Sakellaris, PhD. (H2020, Horizon Europe, zahraniční bilaterální projekty spolupráce)
Ing. Leona Marková (HR Award, MPO OPPIK, TREND, TRIO, NPO Exceles)

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230