Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Sekretariát ředitelky
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
telefon: 241 062 230
e-mail: iem@iem.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

  • Formulář lze získat na sekretariátu ředitelky.
  • Elektronická verze formuláře ke stažení zde

Zveřejněné dokumenty:

Výroční zprávy ÚEM AV ČR, v. v. i., o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230