Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Předseda
Ing. Jan Topinka , CSc., DSc. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členové
RNDr. Petr  Dráber , DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jaroslav Kuneš , DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová , DrSc. – 1. lékařská fakulta UK a VFN
prof. MUDr. Richard Rokyta , DrSc. – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK
prof. MUDr. Josef Syka , DrSc.,  – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Karel Šonka , DrSc. – Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Pavel  Vodička, CSc., DSc. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Alternující členové
prof. MUDr. Vladimír Beneš , DrSc. –  Neurochirurgická klinika ÚVN
prof. MUDr. Jan Dvořáček , DrSc. – Urologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN
prof. MUDr. Cyril Höschl , DrSc., FRCPsych. – Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK
prof. MUDr. Pavel Klener , DrSc. – 1. lékařská fakulta UK a VFN
prof. RNDr. et PharmDr. Jan Kovařík , DrSc. – Masarykův onkologický ústav
prof. MUDr. Vladimír Tesař , DrSc. – 1. lékařská fakulta UK

Sídlo komise
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc.   (pdf)

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230