Institute of Experimental Medicine CAS

ÚEM AV ČR, v.v.i. je majitelem či spolumajitelem národních i zahraničních patentů a užitných vzorů.
Podrobné informace k patentům/UV jsou zveřejněny v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví.

V případě zájmu o další informace k patentům, možnostem licencování se obracejte na Oddělení projektové podpory a technologického transferu.
Tel.: 296 443 633
E-mail:  zuzana.kodymova@biomed.cas.cz

Patent/UV Přihláška Číslo dokumentu Název
P 1995-1614 284063 Kontaktní a intraokulární čočky s absorbéry ultrafialového záření a způsob jejich výroby
P 2006-120 301067 Superparamagnetické nanočástice na bázi oxidu železa s modifikovaným povrchem, způsob jejich přípravy a použití
P 2006-192 300142 Způsob výroby vlákenných biodegradabilních krycích materiálů jako nosičů léčiv s řízeným uvolňováním
P 2006-821 299687 Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích
P 2007-54 300805 Biomateriál na bázi nanovlákenných vrstev a způsob jeho přípravy
P 2009-190   Způsob měření lokální toxicity látek a zařízení k jeho provádění
P 2009-252 301002 Biomateriál na bázi nanovlákenné vrstvy a způsob jeho přípravy
P 2010-107 302505 Použití galektinů a způsob přípravy myofibroblastů a nanovláken extracelulární matrix
P 2010-298 302613 Způsob detekce molekul RNA polyadenylovaných na 3´ konci a molekul RNA, které obsahují uvnitř řetězce úseky těsně za sebou následujících adeninů, za použití 5-bromo-2´-deoxyuridinu, 5-iodo-2´-deoxyuridinu a 5-chloro-2´-deoxyuridinu ve formě trifosfátů v permeabilizovaných buňkách a tkáních a na řezech buňkami nebo tkáněmi
P 2011-103 305457 Pyrimidinové sloučeniny inhibující tvorbu oxidu dusnatého a prostaglandinu E2, způsob výroby a použití
P 2011-308 303230 Způsob zpřístupnění specifických pyrimidinových nukleosidů ve struktuře dvouřetězcové DNA pro reakci s protilátkami, které s těmito nukleosidy reagují
P 2011-309 303251 Způsob značení dvouřetězcových molekul DNA
P 2011-324 303252 Způsob eliminace antigenních vlastností 5-ethynyl-2´-deoxyuridinu a 5-ethynyluridinu při detekci nukleových kyselin
UV 2012-25856 23746 Zařízení pro generaci nízkoteplotního plazmatu s laditelnou koncentrací ionizovaných částic
P 2013-543 304814 Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích
P 2013-1079 307053 3D kolagenové porézní kompozitní nosiče buněk pro akcelerovanou regeneraci kostí
UV 2013-28192 25959 Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích
UV 2014-30345 27679 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro deaktivaci bakterií
P 2015-77   Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících osteogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
P 2015-78   Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících adipogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
P 2015-79   Způsob detekce genové exprese molekulárních markerů charakterizujících chondrogenní diferenciaci kmenových buněk specifických pro zvířecí model koně, panel primerů k provádění tohoto způsobu a použití tohoto panelu primerů
P 2015-606   Nanočástice pro magnetické a fluorescenční značení buněk, postup přípravy a výroby a jejich použití
P 2015-698 306217 Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace a způsob výroby sendvičové struktury pro tento zdroj
UV 2015-30685 28419 Kompozitní chirurgická síť s nanovlákennou vrstvou
UV 2015-31600 29159 Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace
UV 2015-31845 29236 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu ve tvaru různých objemových útvarů
P 2016-284 306800 Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk
UV 2016-32290 30686 Variabilní kit pro kultivaci buněčných struktur v kultivačních destičkách
UV 2016-32937 30239 Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení zánětlivých onemocnění, posttraumatických reakcí a degenerativních onemocnění
UV 2016-33078 30612 3D kompozitní gely pro řízenou diferenciaci buněk v podmínkách in vitro
UV 2016-33101 30270 Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk
UV 2017-33974 31034 Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu při využití v medicínských bioaplikacích
P   EP1991503 Method of preparation of superparamagnetic nanoparticles based on iron oxides with modified surface and superparamagnetic nanoparticles obtained by such a method
P   EP2897659 New scaffold for cardiac patch
P   EA015718 Superparamagnitnye nanochastitsy na osnove oksidov zheleza s modifitsirovannoj poverkhnostyu, sposob ikh polucheniya i primenenie
P   CA2642779 Superparamagnetic nanoparticles based on iron oxides with modified surface, method of their preparation and application
P   US8883798 Pyrimidine compounds inhibiting the formation of nitric oxide and prostaglandin E2, method of production thereof and use thereof

Mail room:
building La 2. floor, room 2.18
Mo–Fri   9:00–13:00

Data box:
kqcnc2p

Contacts

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Czech Republic
+420 241 062 230