Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

DOKTORSKÉ STUDIUM

Ústav experimentální medicíny poskytuje možnost doktorského studia v biomedicíně. Doktorské studijní programy v biologii a medicíně (biomedicíně) jsou založeny na spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v oblasti doktorského studia biomedicíny, které vycházejí z Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci studijních programů a Smlouvy o sdružení uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR.

V současné době pro Vás připravujeme aktuální témata doktorského studia. Zveřejněna budou začátkem roku 2021.

AV ČR   UK

 

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ STÁŽE

Další možností zapojení do výzkumu jsou studentské vědecké stáže pro studenty středních a vysokých škol. Cílem studentských praxí je zapojení studentů do výzkumu, získání nových zkušeností z oblasti výzkumu, prohloubení odborných znalostí, praktických laboratorních dovedností a přímý kontakt s vědci v zájmovém oboru. V případě zájmu o studentskou praxi je možnost kontaktovat přímo vedoucího laboratoře, do které byste se chtěli podívat anebo využít programu Otevřená věda.

Otevřená věda

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230