Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Interní členové

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. (předseda)
E-mail: jan.topinka@iem.cas.cz

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (místopředsedkyně)
E-mail: pavla.jendelova@iem.cas.cz

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Mgr. Helena Fulková, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
RNDr. Pavel Rőssner, Ph.D.
RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.
doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.
MUDr. Pavel Vodička, CSc.

Externí členové

prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc. (FN HK)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (LF MU)
Mgr. Vít Herynek, Ph.D. (1. LF UK)
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. (IKEM)
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (ÚMG AV ČR, v. v. i.)

 

Tajemnice: Jitka Eisensteinová
E-mail: jitka.eisensteinova@iem.cas.cz

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230