Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností, hospodařením a nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k vybraným právním úkonům. Schází se nejméně dvakrát ročně.

Dozorčí rada ÚEM AV ČR:

 

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
předsedkyně Dozorčí rady

MUDr. Ludmila Vodičková, CSc. (ÚEM AV ČR, v. v. i.)
místopředsedkyně Dozorčí rady

prof. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ AV ČR, v. v. i.)

Ing. Josef Fulka, DrSc. (VÚŽV, v. v. i.)

JUDr. Vladimíra Bláhová

Ing. Jiří Janata, CSc. (MBÚ AV ČR, v. v. i.)

 

Tajemník:  Ing. Jan Prokšík

E-mail: jan.proksik@iem.cas.cz

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230