Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

  hrs4s

 

01. 09. 2020 

V letošním roce jsme se zapojili do mezinárodního projektu HR Award a zavázali se k dodržování principů, zakotvených v  Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. V současné chvíli pro Vás připravujeme bližší informace. Stránky budou dostupné začátkem nového roku 2021. Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:  Mgr. Jan Rupp, MBA / HR manager /  jan.rupp@iem.cas.cz

 

ENGLISH

 

This year, we joined the international HR Award project and subscribed to the principles enshrined in the European Charter for Researchers and in the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. We are currently preparing more information for you. The site will be available 01/2021. Thank you for your understanding.

If you have any questions, do not hesitate to contact us:  Jan Rupp, MBA / HR manager / jan.rupp@iem.cas.cz

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230