Department of Biomaterials and Biophysical Methods

Department of Biomaterials and Biophysical Methods

Department of Biomaterials and Biophysical Methods

 

Head: Šárka Kubinová, PharmD, Ph.D.

E-mail: sarka.k@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 062 635

 

Research topics:

Our research is focused on stem cells and biomaterials for tissue reconstruction or regeneration and evaluation their performance using biological models. In collaboration with the Institute of Physics AS CR, research of the effects of low-temperature atmospheric plasmas on biological systems as well as the development of novel devices for medical applications are performed.

Research projects:

1. Study of therapeutic potential of mesenchymal stem cells from different sources (bone marrow, adipose tissue, umbilical cord) and their secretomes in vitro and in the models in vivo.

2. Development of technology of stem cell cultivation and cryopreservation for clinical use.

3. Development of hydrogels based on extracellular matrix and evaluation of their therapeutic potential in the regeneration of damaged nerve tissue.

4. Development and study of low-temperature atmospheric pressure plasmas for biomedical applications. Preclinical and clinical testing of low-temperature plasmas in wound healing.

5. Controlling stem cell fate and targeting stem cell delivery with high-gradient magnetic fields.

 

 

Deputy Head:
Irena Vacková, MSc, PhD.
E-mail: irena.vackova@biomed.cas.cz
Phone: +420 241 062 635

Research Scientists:
Milada Chudíčková, PhD.
Yuri Petrenko, MSc, PhD.
Irena Vacková, MSc, PhD.

PhD Students:
Jana Dubišová, MSc
Zuzana Kočí, MSc
Karel Výborný, MSc
Kristýna Závišková, MSc

Technicans:
Linda Fedorowiczová
Lenka Josková
Lucie Svobodová, PhD.
Lenka Uherková, MSc, PhD.

Important results in 2015

An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy
In this study, we designed a magnetic system and used it to accumulate stem cells labelled with superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPION) at a specific site of a spinal cord injury lesion. Histological analysis of cell distribution on the spinal cord surface showed a good correlation with the calculated distribution of magnetic forces exerted onto the transplanted cells. The results suggest that focused targeting and fast delivery of stem cells can be achieved using the proposed non-invasive magnetic system.

 

Fig. Non-invasive magnetic system for the fast and targeted cell delivery into the lesion area.

 

 

Collaborating subject: Institute of Physics CAS

Publication:

Tukmachev D, Lunov O, Zablotskii V, Dejneka A, Babic M, Sykova E, Kubinova S. An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Nanoscale. 2015;7(9):3954-8. IF 7.39

 

Important results in 2014

1. Characterization of human adipose tissue-derived stromal cells isolated from diabetic patient’s distal limbs with critical ischemia
The study compares the properties of stem cells isolated from adipose tissue (ASC) in diabetic patients with critical distal limb ischemia with ASC of non-diabetic subjects. Flow cytometry confirmed the mesenchymal phenotype of diabetic ASC, however 40% of the samples revealed a high proportion of fibroblast-positive cells, which inversely correlated with the expression of CD105. In diabetic ASC, decreased osteogenic differentiation, the expression of VEGF and chemokine receptor CXCR4 was found in fibroblast-positive cells. These factors may affect the efficacy of autologous stem cell therapy in diabetic patients.

 

 

Differentiation of human adipose tissue-derived stromal cells isolated from diabetic (DM) and non-diabetic (non-DM) patients. (A, B)
adipogenic; (C, D) osteogenic; (E, F) chondrogenic differentiation; (G, H) expression of adipogenic (LPL, PPARG) and osteogenic (RUNX2, ALPL) specific genes. Scale bar: 50 um. * P <0.05

 

 

Collaboration: Institute of Clinical and Experimental Medicine
Publications:

Kočí Z, Turnovcová K, Dubský M, Baranovičová L, Holáň V, Chudíčková M, Syková E, Kubinová Š (2014): Characterization of human adipose tissue-derived stromal cells isolated from diabetic patient’s distal limbs with critical ischemia.Cell Biochem Funct. 32(7):597-604. IF 2.13

 

Important results in 2013

1. Development of biomodified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores for spinal cord injury repair
Spinal cord injury (SCI) often results in a loss of motor and sensory function as a consequence of the inability of axons to regenerate across the lesion. To bridge the lesion cavity, we developed three types of highly superporous poly(2-hydroxethyl methacrylate) hydrogels with oriented pores of ~60 µm diameter, porosities of 57–68% and equivalent stiffness characterized by elasticity moduli in the range 3–45 kPa, which were implanted into a model of acute spinal cord injury.
Based on the integration of the implanted hydrogel into the host tissue and the extent of axonal and other tissue components ingrowth into the hydrogel structure, material with the suitable parameters for functional axonal re-growth and regeneration of the spinal cord injury has been proposed.

Collaboration: ÚMCH AV ČR

 

 

2. Vývoj biologických scaffoldů z decelularizované matrix 

Ve spolupráci s McGowan Institute for Regenerative medicine v Pittsburghu jsou připravovány degradabilní hydrogely na bázi decelularizované extracelulární matrix, jejichž terapeutický potenciál je ověřován in vitro na buněčných kulturách a in vivo na modelech poškozené míšní tkáně

 

 

Obr. (A) Fibroblasty kultivované na hydrogelu připraveném z decelularizované matrix. (B) Podélný řez míchy potkana s hydrogelem implantovaným do míšní léze. (C) Vrůstání neuronálních výběžků a (D) cév do implantovaného hydrogelu. Měřítko: (A) 50µm, (B) 500 µm, (C, D) 100 µm.

 

 

Spolupráce: McGowan Institute for Regenerative medicine, Pittsburgh 

Publikace: 

Kubinová, Š., Horák, D., Hejčl, A., Plichta, Z., Kotek, J., Proks, V., Forostyak, S., Syková, E. SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores for spinal cord injury repair. J. Tissue Eng. Regen. Med. 2013 Feb 11. doi: 10.1002/term.1694., in press. IF 2.826

Užitný vzor: 2013-28192: Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

GAČR: GA15-01396S Vývoj tkáňově specifických biologických scaffoldů pro rekonstrukci poškozené nervové tkáně. Duration: 2015-2017.

 

MŠMT: NPU I, LO1309 Buněčná terapie a tkáňové náhrady. Duration: 2014-2019.

 

TAČR: TAČR Alfa: TA04010449 Nízkoteplotní plazma v medicíně. Duration: 2014-2017.

 

MPO TRIO: FV10081 Nízkoteplotní plazma v humánní medicíně. Duration: 2016-2020.

 

MŠMT EATRIS LM2015064 16-19. Duration: 2016-2019

2016

Jelinek M, Bacakova L, Remsa J, Kocourek T, Miksovsky J, Pisarik P, Vandrovcova M, Filova E, Kubinova S. Hybrid laser technology for creation of doped biomedical layers., J Mater SciChemEng. 2016; 4:98-104. IF 0.58

Machová Urdzíková L, Kárová K, Růžička J, Kloudová A, Shannon C, Dubišová J, Murali R, Kubinová Š, Syková E, Jhanwar-Uniyal M, Jendelová P. The Anti-Inflammatory Compound Curcumin Enhances Locomotor and Sensory Recovery after Spinal Cord Injury in Rats by Immunomodulation. Int J Mol Sci.2016; 17(1):49. IF 2.862

Jendelová P, Kubinová Š, Sandvig I, Erceg S, Sandvig A, Syková E. Currentdevelopments in cell- and biomaterial-basedapproachesforstrokerepair. Expert OpinBiolTher. 2016; 16:43-56. IF 3.74

Lunov O, Zablotskii V, Churpita O, Jäger A, Polívka L., Syková E, Dejneka A. Kubinová Š. Theinterplaybetweenbiological and physicalscenariosofbacterialdeathinduced by non-thermal plasma. Biomaterials. 2016; 82: 71-83. IF 8.557

Tukmachev D, Forostyak S, Koci Z, Zaviskova K, Vackova I, Vyborny K, Sandvig I, Sandvig A, Medberry CJ, Badylak SF, Sykova E, Kubinova S. Injectableextracellular matrix hydrogels as scaffoldsforspinalcordinjuryrepair. TissueEng A. 2016; 22(3-4):306-17. IF 4.48

Lunov O, Zablotskii V, Churpita O, Jäger A, Polívka L, Sykova E, Terebova N, Kulikov A, Kubinova S, Dejneka A. Towardstheunderstandingof non-thermal air plasma action: effects on bacteria and fibroblasts. RSC ADV. 2016; 6:25286. IF 3.84

Macková H, Plichta Z, Proks V, Kotelnikov I, Kučka J, Hlídková H, Horák D, Kubinová Š, Jiráková K. RGDS- and SIKVAVS-modifiedsuperporouspoly(2-hydroxyethylmethacrylate) scaffoldsfortissueengineeringapplications. Macromol. Biosci.In press.IF 3.851

 

Articles in scientific jurnals without IF:

Kubinová Š. New trends in spinalcordtissueengineering. FutureNeurol. 2015; 10 (2):129-145.

Kubinová Š, Drahošová M, Bezděk D, Churpita O, Musil R, Hanzálek T, Soldánová M, Berka P, Dejneka A. Nízkoteplotní plazma ve veterinární medicíně: Kazuistiky. Veterinární lékař. 2016; 14(2):69-75.

Vacková I, Kubinová Š. Stem cell conditioned medium for cell-free therapies. Československá fyziologie. 2016; 65(1):25-31.

 

2015

Kubinová Š, Horák D, Hejčl A, Plichta Z, Kotek J, Proks V, Forostyak S, Syková E. SIKVAV-modifiedhighlysuperporous PHEMA scaffoldswithorientedporesforspinalcordinjuryrepair, J TissueEngReg Med. 2015; 9(11):1298-309. IF 5.199

Jelinek M, Kocourek T, Zemek J, Mikšovský J, Kubinová Š, Remsa J, Kopeček J, Jurek K. Chromium-doped DLC forimplantsprepared by laser-magnetron deposition. Mater SciEng C. 2015;46(0):381-6. IF 3.088

Tukmachev D, Lunov O, Zablotskii V, Dejneka A, Babic M, Sykova E, Kubinova S. Aneffectivestrategyofmagnetic stem cell deliveryforspinalcordinjurytherapy. Nanoscale. 2015;7(9):3954-8. IF 7.394

Lunov O, Churpita O, Zablotskii V, Deyneka IG, Meshkovskii IK, Jäger A, Syková E, Kubinová Š, Dejneka A. Non-thermal plasma millsbacteria: Scanningelectronmicroscopyobservations. ApplPhysLett. 2015, 106, 053703. IF 3.302

Chudickova M, Bruza P, Zajicova A, Trosan P, Svobodova L, Javorkova E, Kubinova S, Holan V. Targetedneuraldifferentiationofmurinemesenchymal stem cells by a protocolsimulatingtheinflammatorysiteofneuralinjury. J TissueEngRegen Med. 2015 Jun 29. doi: 10.1002/term.2059. In press.IF 5.199

 

2014

Machová-Urdziková L, Růžička J, LaBagnara M, Kárová K, Kubinová Š, Jiráková K, Murali R, Syková E, Jhanwar-Uniyal M, Jendelová P. Humanmesenchymal stem cellsmodulateinflammatorycytokinesafterspinalcordinjury in rat. Int J Mol Sci. 2014; 15(7):11275-93. IF 2.862

Zablotskii V, Lunov O, Novotná B, Churpita O, Trošan P, Holáň V, Syková E, Dejneka A, Kubinová Š. Down-regulationofadipogenesisofmesenchymal stem cells by oscillatinghighgradientmagneticfields and mechanicalvibration. ApplPhysLett. 2014; 105, 103702. IF 3.302

Kočí Z, Turnovcová K, Dubský M, Baranovičová L, Holáň V, Chudíčková M, Syková E, Kubinová S. Characterizationofhumanadiposetissue-derivedstromalcellsisolatedfromdiabeticpatient'sdistallimbswithcriticalischemia. Cell BiochemFunct. 2014;32(7):597-604. IF 2.005

Lunov O, Zablotskii V, Churpita O, Chanova E, Sykova E, Dejneka A, Kubinova S, Cell deathinduced by ozone and various non-thermalplasmas: therapeuticperspectives and limitations, SciRep. 2014;4 : 7129. IF 5.578

Institute of Physics AS CR, Prague

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, Prague

Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague

Biomedical Center Faculty of Medicine in Pilsen