Polysubstituované pyrimidiny jako inhibitory tvorby prostaglandinu E2, způsob výroby a použití