Přeskočit na hlavní obsah

Pokusná zvířata

Přeskočit navigaci

Povolení a oprávnění

 • Doklad o schválení a registraci

  Doklad o schválení a registraci zařízení uživatele pokusných zvířat

  Stáhnout PDF
 • Povolení dopravce

  podle čl. 10 odst. 1 nařízení rady (ES) č. 1/2005

  Stáhnout PDF
 • Doklad o povolení výjimky

  týkající se použití vedlejších živočišných produktu (podle článku 17 nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009)

  Stáhnout PDF
 • Oprávnění – pokusná zvířata

  Udělení oprávnění k používání pokusných zvířat

  Stáhnout PDF
 • Oprávnění – pokusná zvířata 2022

  Udělení oprávnění k používání pokusných zvířat 2022

  Stáhnout PDF

Provozní řád

 • Provozní řád

  zařízení uživatele a chovatele pokusných zvířat

  Stáhnout PDF

Technologické postupy


Import / Export


Transport


Pravidla dovozu a vývozu


Vstup osob do prostor s pokusnými zvířatyTransgenní zvířata

Potvrzení o přijetí hodnocení rizika GMO I. kategorie a oznámení II. kategorie rizika uzavřeného nakládání.

 • Potvrzení o přijetí hodnocení rizika a oznámení

  Stáhnout PDF

Projekty pokusů

Nikdo nesmí provést nebo nařídit provedení projektu pokusů nebo pokusu bez jeho předchozího schválení státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů. Pokusy smí uživatel pokusných zvířat provádět výhradně v rámci určitého schváleného projektu pokusů. Projekt pokusů musí být prováděn v souladu s rozhodnutím o schválení projektu pokusů (§ 16 Zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů).

Ke schválení se předkládají 2 dokumenty: Žádost o schválení projektu pokusů a Netechnické shrnutí projektu pokusů.

Jednotné značení souborů PP v rámci AV ČR
Ústav_grantová agentura_vedoucí projektu pokusů_datum ukončeni projektu pokusu ve formátu rrrrmmdd;
Např.: Je‐li v roce 2018 podána žádost o schválení PP, jehož vedoucím je Litvinec z ÚEM, PP bude ukončen k 31. 12. 2018 a má souvislost s grantem přiděleným GACR, odpovídající *.doc soubory projektu pokusů a netechnického shrnutí budou označeny:
UEM_GACR_Litvinec_20181231.doc
UEM_GACR_Litvinec_20181231_Ntech.doc

Vyplněnou Žádost o schválení projektu pokusů a Netechnické shrnutí projektu pokusů prosím zašlete na emailovou adresu andrej.litvinec@iem.cas.cz.

Formuláře žádostí projektů pokusů

Důležité informace

O použitých pokusných zvířatech musí být vedena dokumentace (protokoly pokusů) v níž jsou zaznamenávány údaje stanovené příslušným projektem pokusů.
Za tímto účelem lze použit přiloženy formulář.

Po ukončení Projektu pokusů vyplnit a poslat na emailovou adresu andrej.litvinec@iem.cas.cz. souhrnnou evidenci zvířat k ukončenému Projektu pokusů.

Za účelem evidence zvířat usmrcených pouze pro využití jejích orgánů nebo tkání (zvířata použitá mimo Projekt pokusů podle § 3 písm. t) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) požit přiloženou tabulku.

Důležité kontakty

Veterinární lékař

Další agendy:

 • Provoz hlavního zvěřince (bud G., křídlo A0)
 • Poradenství v oblasti chovu pokusných myší a potkanů
 • Poradenství v oblasti experimentálních postupů na pokusných hlodavcích a králících
 • Dovoz, vývoz a přeprava pokusných zvířat
 • Pravidla dovozu a vývozu VŽP
 • Zdraví a pohoda pokusných zvířat
 • Projekty pokusů (poradenství, schvalování)

Transgenní zvířata

RNDr. Tibor Moško, Ph.D.

 • Práce s transgenními zvířaty, havarijní plány
 • Dovoz a vývoz transgenních zvířat (hlášení)

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat dle § 15g odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Andrej Litvinec, Ph.D.
osoba, která řídí činnost odborné komise
osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata 
andrej.litvinec@iem.cas.cz
linka: 3616

​​​​​​​Mgr. Helena Fulková Ph.D.
osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata
helena.fulkova@iem.cas.cz
linka: 2232

Mgr. Jana Turečková, Ph.D.
jana.tureckova@iem.cas.cz
linka: 2058

MUDr. Karolína Turnovcová, Ph.D.
osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata
karolina.turnovcova@iem.cas.cz
linka: 2685

RNDr. Jiří Popelář, CSc.
jiri.popelar@iem.cas.cz
linka: 2689

Seznam pracovníků odpovědných za jednotlivé úseky práce se zvířaty a jejích aktuální kontaktní údaje

Oddělení:Neurofyziologie sluchu

Vedoucí:

RNDr. Rostislav Tureček, CSc.
rostislav.turecek@iem.cas.cz
linka: 2748

Prostory se zvířaty:

Zvěřinec V – ustájení myší v experimentu (bud. La, suterén, místnost č. 01.09)
Zvěřinec IV – ustájení myší a potkanů v experimentu (bud. La, suterén, místnost č. 01.20)
Centrální zvěřinec v bud. V, místnost 2

Osoby součinné:

RNDr. Natalia Rybalková, CSc.natalia.rybalkova@iem.cas.cz, linka: 2695
Bc. Štěpánka Suchánková, stepanka.suchankova@iem.cas.cz, linka: 2687
RNDr. Jiří Popelář, CSc.jiri.popelar@iem.cas.cz, linka: 2689

Oddělení:Buněčné neurofyziologie

Vedoucí:

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
miroslava.anderova@iem.cas.cz
linka: 2050, mobil: +420 605 190 803

Prostory se zvířaty:

Zvěřinec I – ustájení myší v experimentu (bud. La, 2. podlaží, místnost č. 2.22)
Centrální zvěřinec v bud. V, místnost 3

Osoby součinné:

Mgr. Jana Turečkovájana.tureckova@iem.cas.cz, linka: 2780
Mgr. Denisa Kirdajovádenisa.kirdajova@iem.cas.cz, linka: 2682

Oddělení:Regenerace nervové tkáně

Vedoucí:

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
pavla.jendelova@iem.cas.cz
linka: 2828

Prostory se zvířaty:

Zvěřinec II – ustájení myší a potkanů v experimentu (bud. La, suterén, místnost č. 01.22)
Centrální zvěřinec v bud. V, místnost 2

Osoby součinné:

MUDr. Karolína Turnovcová, Ph.D.karolina.turnovcova@iem.cas.cz, linka: 2685

Oddělení:Plasticity buněčného jádra

Vedoucí:

Mgr. Helena Fulková, Ph.D.
helena.fulkova@iem.cas.cz
linka: 2232

Prostory se zvířaty:

Zvěřinec VI – ustájení myší v experimentu (bud. La, 3. podlaží, místnost č. 3.21a)

Osoby součinné:

Mgr. Helena Fulková, Ph.D., helena.fulkova@iem.cas.cz, linka: 2232