Přeskočit na hlavní obsah

Směrnice

Přehled aktuálních a platných směrnic ÚEM AV ČR

Hledat dokument


2023

 • 1

  O cestovních náhradách

  Směrnice č. 1/2023 (27. 3. 2023)

  Stáhnout PDF
 • Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí

  Příloha 1 - Směrnice č. 1/2023 (ze dne 19. prosince 2022)

  Stáhnout PDF
 • Vyhláška Ministerstva financí

  Příloha 2 - Směrnice č. 1/2023 (ze dne 1. prosince 2022)

  Stáhnout PDF
 • Přehled stavů pracovních cest v systému Flowio

  Příloha 3 - Směrnice č. 1/2023

  Stáhnout PDF
 • Potvrzení o užívání služebního vozidla cizí osobou

  Příloha 4 - Směrnice č. 1/2023 (formulář)

  Stáhnout PDF
 • Protokol o převzetí / vrácení věci

  Příloha 5 - Směrnice č. 1/2023 (formulář)

  Stáhnout PDF
 • Preliminář

  Příloha 6 - Směrnice č. 1/2023 (formulář)

  Stáhnout PDF
 • Žádanka o přepravu

  Příloha 6 - Směrnice č. 1/2023 (formulář)

  Stáhnout PDF

2022

 • 6

  Směrnice o inventarizaci majetku a závazků 2022

  Směrnice č. 6/2022 (9. 11. 2022)

  Stáhnout PDF
 • 5

  Whistleblowing – vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů

  Směrnice č. 5/2022 (30. 6. 2022)

  Stáhnout PDF
 • Internal Whistleblowing System

  Příloha

  Stáhnout PDF
 • 4

  Ochránce práv zaměstnanců – ombudsman

  Směrnice č. 4/2022 (30. 6. 2022)

  Stáhnout PDF
 • 3

  Zásady a principy komunikace zaměstnanců s médii a veřejností, popularizace vědy

  Směrnice č. 3/2022 (17. 5. 2022)

  Stáhnout PDF
 • 2

  Poskytování, osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a čistících prostředků

  Směrnice č. 2/2022 (31. 3. 2022)

  Stáhnout PDF

2021

 • 22

  Směrnice pro komercializaci vědeckých výstupů

  Směrnice č. 22/2021

  Stáhnout PDF
 • 21

  Směrnice o zajištění genderové rovnosti

  Směrnice č. 21/2021 (29. 12. 2021)

  Stáhnout PDF
 • 20

  Směrnice o ochraně duševního vlastnictví k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací

  Směrnice č. 20/2021 (16. 11. 2021)

  Stáhnout PDF
 • 21

  Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví

  Směrnice č. 20/2021, Příloha 1

  Stáhnout DOCX
 • 19

  Personální procesy – zásady a principy výběrových řízení pro obsazení volného pracovního místa

  Směrnice č. 19/2021 (25. 10. 2021))

  Stáhnout PDF
 • 17

  Práce v laboratoři

  Směrnice č. 17/2021 (24. 8. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 16

  Provoz, obsluha a údržba tlakových nádob

  Směrnice č. 16/2021 (24. 8. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 15

  Ergonomické uspořádání pracovního místa u počítače

  Směrnice č. 15/2021 (19. 7. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 14

  Provoz, údržba, kontrola ručních manipulačních a paletových vozíků

  Směrnice č. 14/2021 (19. 7. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 13

  Sklady

  Směrnice č. 13/2021 (19. 7. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 12

  Práce ve výškách

  Směrnice č. 12/2021 (19. 7. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 11

  Práce s nebezpečnými látkami

  Směrnice č. 11/2021 (19. 7. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 10

  Ruční manipulace s břemeny

  Směrnice č. 10/2021 (19. 7. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 9

  Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a evidenci nemocí z povolání

  Směrnice č. 9/2021 (19. 7. 2021)

  Stáhnout PDF
 • 8

  Zákaz používání alkoholu a jiných návykových látek zaměstnanci

  Směrnice č. 8/2021 (19. 7. 2021)

  Stáhnout PDF
 • 7

  Elektrické spotřebiče, nářadí a elektrická zařízení

  Směrnice č. 7/2021 (25. 5. 2021) – Místní provozní bezpečnostní předpis

  Stáhnout PDF
 • 6

  Traumatologický plán

  Směrnice č. 6/2021 (25. 5. 2021)

  Stáhnout PDF
 • 5

  Směrnice pro stanovení organizace zabezpečení BOZP

  Směrnice č. 5/2021 (25. 5. 2021 – aktualizace 15. 2. 2022)

  Stáhnout PDF
 • 4

  Interní účetní postupy

  Směrnice č. 4/2021 (30. 3. 2021)

  Stáhnout PDF
 • 3

  Havarijní plán

  Směrnice č. 3/2021 (10. 3. 2021)

  Stáhnout PDF
 • 2

  Podmínky práce z domova (home office)

  Směrnice č. 2/2021 (10. 3. 2021)

  Stáhnout PDF
 • Žádost o schválení režimu práce z domova

  Příloha 1 - Směrnice č. 2/2021

  Stáhnout PDF
 • Dodatek k pracovní smlouvě

  Příloha 2 - Směrnice č. 2/2021

  Stáhnout PDF

2020

 • 20

  O zajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci a o zákazu diskriminace

  Směrnice č. 20/2020 (16. 9. 2020)

  Stáhnout PDF
 • 19

  Vnitřní kontrolní systém

  Směrnice č. 19/2020 (18. 9. 2020)

  Stáhnout PDF
 • 17

  Předkládání a schvalování návrhů výzkumných záměrů a projektů v ÚEM

  Směrnice č. 17/2020 (8. 6. 2020)

  Stáhnout PDF
 • 16

  Provozování kamerového systému

  Směrnice č. 16/2020 (20. 5. 2020)

  Stáhnout PDF
 • 6

  Řízení problematiky pracovních podmínek a zakázaných prací pro těhotné ženy a mladistvé

  Směrnice č. 6/2020 (16. 3. 2020)

  Stáhnout PDF
 • 2

  Procesy pro uzavírání smluv a jejich dodatků

  Směrnice č. 2/2020 (1. 3. 2020)

  Stáhnout PDF
 • Průvodní list ke smlouvě

  Příloha č. 2 - Směrnice č. 2/2020

  Stáhnout DOC

2018

 • 7

  Objednávky

  Směrnice č. 7/2018 (14. 9. 2018)

  Stáhnout PDF
 • Seznam podpisových oprávnění pro zadávání žádanky/objednávky

  Příloha 1 - Směrnice č. 7/2018 (13. 9. 2019)

  Stáhnout PDF
 • Seznam podpisových oprávnění pro schvalování žádanek/objednávek (příkazci a správci rozpočtu) k jednotlivým projektům

  Příloha 2 - Směrnice č. 7/2018 (1. 6. 2020)

  Stáhnout PDF
 • Seznam dodavatelů zboží a služeb z veřejných zakázek

  Příloha 3 - Směrnice č. 7/2018 (10. 12. 2020)

  Stáhnout PDF
 • 6

  Zpracování osobních údajů

  Směrnice č. 6/2018 (25. 5. 2018)

  Stáhnout PDF
 • 3

  Odpisový plán

  Směrnice č. 3/2018 (1. 1. 2018)

  Stáhnout PDF
 • Dodatek

  Příloha 1 - Směrnice č. 3/2018

  Stáhnout PDF
 • 2

  Evidence majetku

  Směrnice č. 2/2018 (1. 1. 2018))

  Stáhnout PDF
 • 1

  Účtový rozvrh a systém účtování

  Směrnice č. 1/2018 (1. 1. 2018))

  Stáhnout PDF

2017

 • 4

  Uniform Affiliation System, IEM CAS (EN)

  Směrnice č. 4/2017 (1. 12. 2017)

  Stáhnout PDF
 • 1

  Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

  Směrnice č. 1/2017 (10. 4. 2017)

  Stáhnout PDF

2016

 • 3

  Zásady používání služebních telefonů

  Směrnice č. 3/2016 (14. 12. 2016)

  Stáhnout PDF