PhD Application Form 2024/2025

  Application form for admission to the PhD position(s)

  Personal details

  Contacts  Select the programme that you are applying for

  You can apply for up to 3 PhD positions.

  The development of bioactive scaffolds for the healing of chronic wounds

  Department of Tissue Engineering

  Development of novel pharmacological compounds acting on NMDA receptors

  Department of Neurochemistry

  Development of scaffolds for the regeneration of bones and osteochondral defects

  Department of Tissue Engineering

  Longitudinal monitoring of circulating tumour DNA biomarkers and their potential to predict the treatment response

  Department of Molecular biology of cancer

  Manipulation of extracellular matrix can induce neural plasticity after chronic spinal cord injury

  Department of Neuroregeneration

  Membrane microdomains in the regulation of intracellular communication

  Department of Functional Organization of Biomembranes

  Molecular determination of craniofacial development in a mouse embryo

  Department of Developmental Biology

  Reconstruction of the sensory pathway via gene manipulation

  Department of Neuroregeneration

  Undergraduate education  GPA

  Exams and grades

  Research experience  Thesis supervisor  MSc thesis project  Additional reference  Achievements


  Training & skills

  Introduction about yourself


  We are aware of the importance of personal data protection and your privacy. When we are collecting and processing personal data, we proceed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, on the protection of individual persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and applicable legislation.

  We process the personal data that you have provided:

  • transparently

  • only to process your applications within the PhD recruitment

  • to the extent and for the period strictly necessary (for a maximum of 12 months)

  • always in such a way that this data is secured against unauthorized or unlawful processing and accidental loss, destruction or damage.

  Please be assured that we will not release your personal data to any third parties.

  CZECH

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsem o sobě poskytl v rámci online přihlášky (Ph.D. náboru).

  Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a Vašeho soukromí. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a platnými právními předpisy.

  Vámi zaslané osobní údaje zpracováváme:

  • transparentním způsobem

  • výlučně pro účely zpracování Vašich žádostí v rámci PhD náboru

  • v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou (maximálně po dobu 12 měsíců)

  • vždy tak, aby tyto údaje byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

  Zároveň bychom Vás rádi ujistili, že Vaše osobní údaje žádným způsobem neposkytujeme třetím stranám.