Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Zaměstnanci
Celkový počet 207
Přepočtený počet 155
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
Základní vzdělání 1,93 %
Nižší střední vzdělání 0,48 %
Střední odborné vzdělání s výučním listem 1,45 %
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 0,97 %
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 11,11 %
Úplné střední všeobecné vzdělání 3,39 %
Vyšší odborné vzdělání 0,48 %
Bakalářské vzdělání 4,83 %
Vysokoškolské vzdělání 37,68 %
Doktorské vzdělání 37,68 %
Struktura zaměstnanců dle věku
do 30 let 29,5 %
31–40 let 26,6 %
41–50 let 19,3 %
51–60 let 12,5 %
60 a více 12,1 %
Struktura zaměstnanců dle kategorií
Postdoktorand 27
Vědecký asistent 11
Vědecký pracovník 17
Vedoucí věděcký pracovník 15
Ostatní VŠ vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů 78
Struktura zaměstnanců z cizích zemí ÚEM
Slovensko 24
Ukrajina 5
Anglie 2
Itálie 2
Španělsko 2
Srbsko 1
Údaje k 31. 12. 2018

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230