Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Zaměstnanci
Celkový počet 218
Přepočtený počet 157
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
Základní vzdělání 1,38 %
Nižší střední vzdělání 0,46 %
Střední odborné vzdělání s výučním listem 1,83 %
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 1,38 %
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 15,14 %
Vyšší odborné vzdělání 0,46 %
Bakalářské vzdělání 4,59 %
Vysokoškolské vzdělání 38,53 %
Doktorské vzdělání 36,24 %
Struktura zaměstnanců z cizích zemí ÚEM
Slovensko 21
Ukrajina 4
Anglie 3
Itálie 2
Španělsko 2
Indie 1
Belgie 1
Čína 1
Údaje k 31. 12. 2017

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230