Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Vás zve na den otevřených dveří
dne 9. 11. 2018


Registrace na Den otevřených dveří již byla ukončena.


Na této stránce je možné zrušit již existující rezervaci.
PŘEDNÁŠKY

Kmenové buňky a jejich potenciální využití v biomedicíně
Přednášející:RNDr. Klára Jiráková, Ph.D.
Anotace:Kmenové buňky jsou jedinečné díky schopnosti diferenciace a sebeobnovy. Mají potenciál regenerovat poškozené tkáně, dále představují jedinečnou možnost pro terapii nemocí, kde klasická léčba nedostačuje např. u neurodegenerativních onemocnění. Významnou roli při sledování úspěšnosti transplantace a přežívání kmenových buněk mají různé zobrazovací techniky.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:00 h
PŘEDNÁŠKA

NG2 gliové buňky a regenerace nervové tkáně
Přednášející:Mgr. Jana Turečková, Ph.D.
Anotace:Gliové buňky zastávají řadu významných funkcí v CNS. Kromě metabolické funkce (výživa neuronů) a zajištění rovnováhy neuropřenašečů a iontů, se gliové buňky aktivně účastní přenosu signálů v nervové tkáni a mohou tak významně ovlivnit průběh patologických procesů. NG2 proteoglykan exprimující buňky představují jeden z klíčových buněčných typů. V post-ischemické tkáni mozku jsou tyto buňky schopné zvýšené proliferace (sebeobnovy), ale také mohou dávat vznik jiným buněčným typům.
Datum a čas:9. 11. 2018, 10:00 h
PŘEDNÁŠKA

Kmenové buňky a jejich léčebný potenciál
Přednášející:Mgr. Barbora Heřmánková, Ph.D. a Mgr. Jan Kössl
Anotace:Kmenové buňky mají schopnost sebeobnovy a diferenciace v buňky různých tkání a orgánů. V tom spočívá jejich velký léčebný potenciál, kdy mohou nahrazovat poškozené, chybějící nebo nefunkční buňky. I když perspektivy využití kmenových buněk jsou veliké, mnohé laboratorní a preklinické studie jsou potřebné. A právě o tom bude anotovaná přednáška.
Datum a čas:9. 11. 2018, 11:00 h
PŘEDNÁŠKA

Genetická podstata kraniofaciálních vývojových poruch
Přednášející:RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D. a Mgr. Mária Hovořáková, Ph.D.
Anotace:Genetický základ buněčné diferenciace během zárodečného vývoje. Zaměřujeme se na embryonální buňky tvořící širokou škálu tkání: hlavové kosti a nervy, srdeční chlopně, periferní nervy či pigmentové buňky. Studujeme buněčné signalizační dráhy a genovou aktivitu v embryích na modelu geneticky modifikovaných myší. Mutace v klíčových genech mohou vést k vývojovým defektům v hlavové oblasti a při vývoji zubů.
Datum a čas:9. 11. 2018, 12:00 h
PŘEDNÁŠKA

Nanotechnologie v regenerativní medicíně
Přednášející:MUDr. Eva Filová, Ph.D.
Anotace:Pro regeneraci tkání se využívají buňky – diferencované nebo kmenové a nosiče, zejména biodegradovatelné. Implantované nosiče jsou postupně nahrazeny vlastní tkání. Vyvíjíme nové tkáňové náhrady pro regeneraci chrupavky, kostí a kůže s využitím nanovláken, nanočástic a dalších bioaktivních látek. Nové technologie funkcionalizace nosičů umožňují dokonce využití bezbuněčných nosičů.
Datum a čas:9. 11. 2018, 13:00 h
PŘEDNÁŠKA

Problematika rakoviny tlustého střeva a konečníku
Přednášející:MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Anotace:Incidence nádorů tlustého střeva a konečníku je v České republice třetí nejvyšší na světě. Faktory, které přispívají ke vzniku tohoto onemocnění, nejsou zcela objasněny – velký podíl hrají noxy v okolním prostředí, ať už se dostanou do těla zvenčí jako kontaminanty životního prostředí nebo zevnitř jako produkty metabolizmu. Významnou roli hraje genetická výbava organizmu. Naším zájmem je definovat a pochopit podíl jednotlivých složek na vzniku a rozvoji nádorů.
Datum a čas:9. 11. 2018, 14:00 h
PŘEDNÁŠKA

EXKURZE

Genetická toxikologie a nanotoxikologie
Anotace:Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie se zabývá mechanismy genotoxických i epigenetických účinků xenobiotik, zejména atmosférických polutantů včetně vyráběných i nechtěně vznikajících nanočástic, a to jak na úrovni lidských buněčných kultur, tak na úrovni populačních studií s použitím metod molekulární epidemiologie.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30
EXKURZE

Molekulární biologie nádorů
Anotace:Oddělení molekulární biologie nádorů se zabývá studiem molekulárně biologických a epidemiologických faktorů, které přispívají ke vzniku a rozvoji nádorů.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30
EXKURZE

Biomateriály a kmenové buňky
Anotace:Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod se zabývá vývojem nových materiálů pro tkáňové inženýrství se zaměřením na reparaci nervové tkáně. Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk se zabývá ovlivněním plasticity nervové tkáně a využitím kmenových buněk k léčbě poškozené CNS.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30
EXKURZE

Buněčná neurofyziologie
Anotace:Oddělení buněčné neurofyziologie se především zabývá morfologickými a membránovými vlastnostmi gliových buněk, jmenovitě astrocytů a NG2-glií, po ischemickém poškození mozku a v progresi Alzheimerovy choroby.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30
EXKURZE

Neurofyziologie sluchu
Anotace:Oddělení neurofyziologie sluchu se zabývá výzkumem struktury a funkce sluchového systému u zvířat za normálních podmínek a sledováním změn během vývoje, po působení hluku a během stárnutí. Experimentální výsledky jsou uplatňovány při diagnostice sluchových poruch u pacientů.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30
EXKURZE

Inovační biomedicínské centrum - buněčná terapie a tkáňové náhrady
Anotace:Oddělení transplantační imunologie se věnuje studiu imunitních reakcí, které v organismu probíhají po transplantaci buněk nebo tkání. V experimentálních modelech se jedná hlavně o přípravu a transplantace kmenových buněk a hodnocení jejich léčebného potenciálu. Oddělení tkáňového inženýrství se zabývá funkcionalizací nanovláken a řízeným dodáváním bioaktivních látek pro tkáňové inženýrství.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30
EXKURZE

Vývojová biologie
Anotace:Oddělení vývojové biologie se zabývá genetickou regulací zárodečného vývoje.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30
EXKURZE

Mikroskopie
Anotace:Oddělení mikroskopie rozvíjí a aplikuje mikroskopické metody zkoumání buněčných struktur pomocí nejmodernějších zobrazovacích zařízení.
Datum a čas:9. 11. 2018, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30
EXKURZE


KONTAKTY
Kontaktní osoba:BcA. Dana Alena Maděrová
PR manažer
E-mail:alena.maderova@iem.cas.cz
Telefon:+420 725 797 600 (9-15 hod.)
Adresa:Ústav experimentální medicíny AV ČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4